Ignition Assembly

Part Number: 03781
Fits: Stihl BG45, BG46, BG50, BG55, BG65, BG85, BR45C, SH55 & SH85.
Replaces OEM: 4229 400 1300
Size:

SKU: 03781 Categories: , Tag:

Description

Part Number: 03781
Fits: Stihl BG45, BG46, BG50, BG55, BG65, BG85, BR45C, SH55 & SH85.
Replaces OEM: 4229 400 1300
Size: